واقعیت های محاسباتی سبد معیشت کارگران/ رقم تعیین شده برای هزینه کاگران غیرواقعی است

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به جزئیات محاسباتی سبد معیشت کارگران گفت: رقمی که به عنوان سبد معیشت تعیین شده بسیار کمتر از رقم واقعی بوده و نماینده کارگران فقط برای ادامه مسیر تعیین مزد مجبور به پذیرش این رقم شده است.

به گزارش «نبض‌تجارت»؛ فرامرز توفیقی،رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در توضیحات تکمیلی درباره هزینه سبد معیشت گفت:بعد از تعیین سبد گاهاً‌ از کارفرمایان شنیده می شود که این سبد سبد کارگری بوده است.

وی با بیان اینکه نماینده کارگران هیچ دخل و تصرفی در سبد معیشتی که تعیین شد نداشتند بیان کرد:در جدول زیر سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها در دهک چهارم مطابق آمار مرکز آمار است. نماینده مرکز آمار اعلام کرده است که با توجه به اینکه سه دهک اول کشور, کشاورزان هستند, دهک چهارم می توانند کارگران باشند.

توفیقی گفت: میانگین سهم کل خوراکی ها و آشامیدنی ها مطابق این جدول حدود 36.63 درصد مشخص شد.  مطابق این جدول استان تهران به عنوان کمترین نرخ جمعیت خانواده و ضریب اهمیت خوراکی ها و استان سیستان و بلوچستان به عنوان بیشترین نرخ جمعیت خانوار و ضریب اهمیت خوراکی ها به عنوان حد پایین و بالا انتخاب شدند.

رئیس کمیته دستمزد شورای  اسلامی کار ادامه داد: سهم دخانیات, خشکبار از سهم خوراکی ها مطابق آمار مرکز آمار کسر و محاسبه شده است. برای محاسبات سبد بعد از تعیین ارقام به دست آمده برای یک خانوار از اطلاعات مرکز آمار در کمیته دستمزد باید ضرائب فوق  را به عنوان حد پایین و بالا در نظر بگیریم یعنی :

 استان تهران به عنوان پایین ترین سهم خوراکی ها و نرخ جمعیت خانوار

سهم مصرف خوراکی ها حدود 255117 ریال و مصرف خوراکی ها یک خانوار در تهران با 3.1 نفر حدود 23725881ریال می شود.

 بنابراین سبد معیشت خانوار استان تهران

 اگر 23.725.881را در 100.23.74 ضرب کنیم به رقم 99.940.527 ریال می رسیم.

وی ادامه داد: مطابق آمارها, استان سیستان و بلوچستان به عنوان بالاترین سهم خوراکی ها و نرخ جمعیت خانوار را دارد که سرانه مصرف خوراکی ها حدود 255117 ریال است.  مصرف خوراکی های یک خانوار در سیستان و بلوچستان با 4.5 نفر حدود 34.44.795 ریال است.  سبد معیشت خانوار استان سیستان و بلوچستان حدود34.440.795 در 100.5382 ضرب کنیم رقم 63992559 ریال به دست می آید.  به فرض میانگین گرفتن دو سطح بالایی و پایینی سبد معیشت، باید برای سبد معیشت کشوری داشته باشیم. سبد میانگین کشوری حدود 81.966.543 ریال است.  سبدتعیین شده کشوری هم حدود 68.950.000ریال است.

وی بیان کرد:علاوه براینکه مطابق محاسبات هزینه سبد معیشت حدود 99.940.527 ریال می شود. ما عدد و رقم پیشنهادی را پذیرفتیم که به یک اجماع و وحدت رویه در مسیر تعیین مزد برسیم.  برخی کارفرمایان اصرار دارند که مزد به صورت منطقه ای تعیین شود, این درحالی است که در سیستان و بلوچستان  حدود 6میلیون وخورده است و یک کارگر با بهترین شرایط حدود 3میلیون تومان دریافت می کند و حدود 50درصد سبد معیشت را دریافت نمی کند. چگونه مزد منطقه ای تعیین کنیم و این مقدار هم کمتر دریافت کند؟

 توفیقی اظهار داشت: از سوی دیگر کارفرمایان اعلام می کنند که دولت سهم خودرا پرداخت نمی کند. اگر کارفرمایان سهم دولت را پرداخت می کنند.چگونه است که 50درصد سهم سیستان بلوچستانی ها پرداخت نمی شود و 30درصد سهم تهرانی ها هم پرداخت نمی شود. بنابراین کارفرماها هم از سهم کارگر می زنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا