وضعیت تجارت ایران در سال ۹۹ با ۱+۵

بیش از ۳۸.۶ میلیون تن کالا در سال ۹۹ به ارزش ۲۴ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای ۱+۵ رد و بدل شد.

  سخنگوی گمرک گفت: سهم صادرات کشورمان ۲۸میلیون تن و  به ارزش ۹میلیارد و ۸۳۶میلیون دلار و وارداتمان از این کشورها ۱۰ میلیون و ۵۴۵هزار تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۱۶۱ میلیون و۷۵۵هزار دلار بوده است که  نسبت به سال ۹۶ کاهش ۱۴ و ۱۹ درصدی را در وزن و ارزش کل تجارت را شاهد بودیم.

سید روح اله لطیفی درباره صادرات کالاهای ایرانی به ۱+۵ اظهار کرد: سال گذشته با صادرات  ۲۶میلیون و ۹۵۶هزار و ۱۲۳ تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۷۷ هزار و ۱۲۳ هزارو ۲۳۴دلار  به کشور  چین ۹۶درصد وزن و ۹۲درصد ارزش صادرات کالاهای ایرانی به ۱+۵ را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در سال قبل از خروج آمریکا از برجام نیز چین با خرید ۳۵میلیون و ۱۳۱هزار و ۳۴۰تن کالا از ایران به ارزش ۹میلیارد و ۱۲میلیون و ۳۶۴هزار و ۴۲۸دلار اولین شریک کشورمان بوده است که بیش از ۹۸ درصد وزن و ۹۱درصد ارزش صادرات کشورمان به ۱+۵را به خود اختصاص داده بود و این تصور که خروج آمریکا از برجام موجب شده تاسهم کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و آلمان از تجارت کشورمان به نفع چین و روسیه تغییرکند بر اساس آمارها چندان درست نیست بلکه صادرات کشورمان به چین درسال گذشته نسبت به سال ۹۶ حدود هشت میلیون تن  کاهش پیدا کرده ولی از لحاظ ارزش ۵۰ میلیون دلار افزایش داشته است.

لطیفی درباره صادرات کشورمان به سایر کشورهای برجام توضیح داد: روسیه با یک میلیون و  ۵۱ هزار و ۷۱تن به ارزش ۵۰۴میلیون و ۵۷۵هزار و۶۲۴دلار مقصد بعدی کالاهای ایرانی با سهم۳.۷درصدی وزن و ۵.۱درصدی  ارزش صادرات کالاهای ایرانی به ۱+۵ بوده است که نسبت به سال ۹۶رشد ۱۰۰درصدی در وزن و ۷۲.۵درصدی در ارزش را تجربه کرده است.

وی افزود: صادرات  به فرانسه در سال گذشته نیز، دوهزارو ۹۱۱تن به ارزش هشت میلیون و ۷۶۱هزار و ۴۰۸ دلار، به  انگلیس، هفت هزار و ۲۹۳ تن به ارزش ۱۳میلیون و ۲۸هزار و ۲۷۷دلار، به آلمان، ۳۹هزار و ۱۹۷ تن به ارزش ۲۳۳میلیون و ۶۳هزار و ۴۰۴ دلار بوده است  که صادراتمان به این کشورها نسبت به سال ۹۶ به ترتیب با کاهش ۳۰ میلیون دلاری با فرانسه، ۳۶میلیون دلاری با انگلیس، ۱۲۷میلیون دلاری با آلمان همراه بوده است.

لطیفی درخصوص صادرات به آمریکا تصریح کرد: آمریکا درسال۹۶و در سال پیش از خروج از برجام سه هزار و ۵۵۴تن کالا به ارزش ۱۳۲میلیون و ۳۱۸هزار و ۴۱۵دلار  از ایران خریداری کرده بود که درسال ۹۹ این میزان به ۶۶تن به ارزش ۱۳۶هزار و ۵۳۹ دلار رسید.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات از این کشورها تاکید کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۰ میلیون و ۵۴۵هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۸۶۱دلار از این ۶کشور واردات داشتیم که به دلیل هدفمند شدن واردات و سوق آن به کالاهای اساسی و نهاده های تولید و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس  با وجود افزایش ۱.۱میلیون تنی(رشد ۱۲ درصدی) واردات از کشورهای ۱+۵نسبت به سال ۹۶، شاهد کاهش ۲۹درصدی ارزش واردات از این کشورها هستیم.

وی افزود: چین با سه میلیون و۵۶۱ هزار تن به ارزش ۹میلیارد و ۸۴۳میلیون دلاربا سهم  ۳۳.۷درصد، آلمان با یک میلیون و ۲۵۷هزار تن به ارزش یک میلیارد ۸۵۱ میلیون دلار و سهم ۱۳درصد، روسیه با دو میلیون و ۹۳۳هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۰میلیون دلار و سهم ۷.۵درصد و انگلیس با دو میلیون و ۷۶۴هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۳میلیون دلار و سهم ۷.۳درصد و فرانسه با ۱۲هزار و ۳۹۰ تن به ارزش ۲۸۴میلیون و ۲۸۲هزار دلار و سهم دو درصد، به ترتیب  شرکای طرف معامله کشورمان برای واردات از  در۱+۴بودند و نهایتا آمریکا با ۱۵هزار و۹۴۵تن به ارزش ۷۹میلیون و ۹۱۸هزار دلار و سهم نیم درصدی کمترین میزان صادرات به ایران را داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص تغییرات واردات ایران ازکشورهای ۱+۵ در سال ۹۶ و ۹۹توضیح داد:  درسال ۹۹ نسبت به۹۶ یک میلیون و ۲۴۷هزار و ۳۴۱تن به ارزش سه میلیارد و ۳۹۳میلیون دلار  کالای کمتر  از چین خریداری شده است و کاهشی ۲۶درصدی در وزن و ارزش واردات  داشته است. روسیه با فروش یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۲۵۴تن کالای بیشتر نسبت به سال ۹۶،  ۳۴۲میلیون و ۴۲۷هزار دلار رشد در معامله داشته است که جمعا رشد  ۱۱۵درصدی در وزن و ۴۷درصدی در ارزش صادرات  به ایران داشته است. فرانسه کاهش ۹۱ درصدی در وزن و ۸۴ درصدی درارزش فروش کالای خود به ایران در سال ۹۹ نسبت به ۹۶داشته و انگلیس نیز کاهش ۱۰ درصدی در وزن و کاهش هفت درصدی در ارزش فروش کالاهای خود به ایران داشته است.

لطیفی گفت: آلمان با وجود افزایش وزنی ۱۹درصدی صادرات به ایران، کاهش ۴۰ درصدی در ارزش فروش کالاهای آلمانی به ایران را نسبت به سال ۹۶داشته است(عدم فروش خودرو به دلیل ممنوعیت در ایران) و نهایتا آمریکا با کاهش ۲۱.۵هزار تنی  کالا، ۹۰ میلیون دلار کمتر به ایران کالا فروخته است  که ۵۷درصد در وزن و ۵۳درصد درارزش کاهش معامله با ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶داشته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا