قیمت آهن ,میلگرد 1400/03/25

قیمت آهن ,میلگرد 1400/03/25

تیر آهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر   هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۱,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۳,۶۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۴,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۶,۰۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۷,۰۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۷,۸۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر   هر کیلو میلگرد ۶.۵ کلاف۴.۵۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۱۵,۸۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷.۵۱۵,۵۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۱۵,۵۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۱۵,۳۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۱۵,۳۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۱۵,۳۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۱۵,۳۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۱۵,۳۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۱۵,۳۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۱۵,۳۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۱۵,۴۰۰(۰.۰۰%)۰

پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر   هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲.۴۴۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۴.۵۲۳,۸۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ایرانیشاخه۵.۵۲۳,۸۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ایرانیشاخه۶.۵۲۳,۸۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ایرانیشاخه۹۲۳,۷۵۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی-۷۲۳,۷۵۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۹.۵۲۳,۷۵۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ایرانیشاخه۲۸۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰  هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا