رشد ۲۰ درصدی قیمت تولید کننده بخش گاوداری ­های صنعتی

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری ­های صنعتی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۱.۸ درصد رسید که فصل قبل ١٩.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش «نبض‌تجارت»؛به نقل از مرکز آمار ایران، تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۱.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٢.۴)، ١٩.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه ٩.١ درصد افزایش و بیشترین آن مربوط به کود ٧٩.١ درصد افزایش است.

تورم فصلی

در فصل بهار ١۴٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۶.۸ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١.١)، ۴.٣ واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم‌های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم شیر ۴.٠ درصد و بیش‌ترین آن مربوط به قلم گاو نر داشتی ١٩.۶ درصد است.

تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١۴٠٠ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۷۶.۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶٨.۶)، ٧.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ٧۶.٠ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم گوساله نر زیر چهار ماه ٢٣.١ درصد و بیش‌ترین آن مربوط به قلم شیر ٨۴.۵ درصد است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١۴٠٠ نشان می‌دهد که عدد شاخص در تمامی استان‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش رو به رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان کردستان با ۱۶.۲ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان رضوی با ٢.٠ درصد است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان البرز با ١٠١.٢ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢٣.٣ درصد افزایش می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا