هزینه تغییر صندوق بازنشستگی چه قدر است؟

فرآیند انتقال حق بیمه از سایر صندوق‌های بیمه‌ای به صندوق بازنشستگی کشوری و نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه تشریح شد.

به گزارش «نبض‌تجارت»؛فرآیند انتقال حق بیمه از سایر صندوق‌های بیمه‌ای به صندوق بازنشستگی کشوری به این شرح است:

۱- مستخدم می‌بایست درحال‌حاضر مشمول صندوق بازنشستگی کشوری (رسمی/ پیمانی ۹%) باشد.

۲- تقاضای کتبی مستخدم از دستگاه متبوع جهت احتساب سوابق غیررسمی جزو سابقه رسمی. (ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ ق ا ک

۳- دستگاه متبوع مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ و آئین‌نامه آن اقدامات لازم (مکاتبه با صندوق بیمه ذیربط با ذکر مشخصات هویتی و نیز تاریخ شروع وپایان بیمه پردازی مستخدم) جهت انتقال کسوربازنشستگی یا حق بیمه (از صندوق بیمه مبدا به صندوق مقصد) مربوطه بعمل آورد. (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ق ا ک)

۴- سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انتقال حق بیمه ذینفع به حساب سپهری ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶ صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک صادرت شعبه دکتر فاطمی تهران کد ۷۶۳ (درج کدشناسه ۱۰رقمی) اقدام و اعلامیه بانکی را به انضمام سیاهه/ فهرست سوابق بیمه‌پردازی و فرم اعلام مدت ومبلغ حق بیمه قابل انتقال را به مدیریت بازنشستگی استان ارسال مینماید.

۵- دستگاه اجرایی نسبت به ارسال حکم رسمی/ پیمانی همراه با تصویرکارت ملی ذینفع به مدیریت بازنشستگی استان اقدام نماید.

۶- صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه واعلام میزان بدهی به دستگاه اجرایی ذینفع اقدام می‌نماید.

مبنای محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمند پیمانی ۵/۲۲% حقوق و مزایای نخستین حکم اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری

مبنای محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمند رسمی (از۱/۱/۹۴) ۹% حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا است.

۷- ذیحسابی دستگاه بدهی را (به‌طور یکجا و یا اقساط چندماهه) ازحقوق مستخدم کسر و پس از واریز وجه به حساب ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶ فیش واریزی را به کارگزینی دستگاه ارائه می‌دهد. کارگزینی دستگاه نیز نسبت به تکمیل و ارسال فرم محاسبه بدهی به انضمام فیش واریزی برای مدیریت بازنشستگی استان اقدام و تصویری از مدارک را نیز در پرونده پرسنلی ذینفع بایگانی می‌نماید.

۸- مدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی ؛ تاییدیه صحت عملیات ومیزان واریزی مابه التفاوت را به دستگاه اجرایی مستخدم ارسال خواهدکرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا